Sunday, June 20, 2010

करिअर गाईडन्स लॅब

दहावी, बारावी, पदवी विद्यार्थी यांचेसाठी---- करिअर गाईडन्स लॅबचे आयोजन
-- संपर्क आणि स्थळ --
विद्यादीप फाऊंडेशन
गुरुविद्या, १२१ - अ, यादोगोपाळ पेठ, सातारा - ४१५००२
सेल नंबरः ९८९०९६०८१६
अन्य वेबसाईटस् - www.vidyadeep.org , www.sctdm.com , www.teconline.org.in

1 comment: